Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στη γλώσσα LSL/OSSL (EL)

Βοσινάκης, Σπυρίδων (EL)
Vosinakis, Spyridon (EN)

Χωριανόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Ψαθά, Ελένη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Psatha, Eleni (EN)
Chorianopoulos, Konstantinos (EN)

Η γλώσσα LSL είναι μια γλώσσα σεναρίων που αναπτύχθηκε για τον προγραμματισμό της συμπεριφοράς των αντικειμένων στο περιβάλλον του Second Life. Το περιβάλλον OpenSimulator υποστηρίζει το μεγαλύτερο μέρος της LSL και αρκετές επιπλέον εντολές (OSSL) που ενισχύουν τις λειτουργίες του. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη σύνταξη και χρήση των παραπάνω γλωσσών. Αρχικά παρουσιάζεται το μοντέλο μηχανής καταστάσεων (state machine) και ο προγραμματισμός βασισμένος σε συμβάντα (event-based programming) που υιοθετούνται από τη γλώσσα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τύποι δεδομένων, η σύνταξη, ο ορισμός καταστάσεων και η μετάβαση μεταξύ αυτών και οι βασικές εντολές της γλώσσας (δομές επανάληψης και εκτέλεσης υπό συνθήκη, μετασχηματισμός δεδομένων κ.α.). Έπειτα παρουσιάζεται ένας αριθμός από συναρτήσεις που μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και τις ιδιότητες των αντικειμένων καθώς και κατάλληλα συμβάντα για να αντιλαμβάνονται τα αντικείμενα μεταβολές στο περιβάλλον τους. Τα παραπάνω επεξηγούνται μέσω παραδειγμάτων κώδικα που μπορεί να εκτελέσει ο αναγνώστης και συμπληρώνονται από μεγάλο αριθμό ασκήσεων για πληρέστερη κατανόηση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (EL)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (EL)
ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (EL)
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (EL)
Computer Graphics (EN)
Computer Games (EN)
Cultural Heritage (EN)
Simulation (EN)
Social Media (EN)
Education (EN)
Animation (EN)
Virtual Reality (EN)
Virtual Worlds (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.