Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα διαδικτύου (EL)

Τσιάτσος, Θρασύβουλος Κωνσταντίνος (EL)
Tsiatsos, Thrasyvoulos Konstantinos (EN)

Τέγος, Στέργιος (EL)
Μπούρας, Χρήστος (EL)
Δημητριάδης, Σταύρος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Μαυρίδης,Απόστολος (EL)
Mavridis, Apostolos (EN)
Kallipos (EN)
Dimitriadis, Stavros (EN)
bouras, Christos (EN)
Tegos, Stergios (EN)

Οι βασικοί εκπαιδευτικοί στόχοι του συγγράμματος είναι: - η κατανόηση του παιδαγωγικού και τεχνολογικού υποβάθρου των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου - απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού και χρήσης τεχνολογιών για την υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου - η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων εφαρμογής αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το βιβλίο διακρίνεται σε τρεις ενότητες: Ενότητα Α: Παιδαγωγικό και τεχνολογικό υπόβαθρο των Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια: Κεφ. 1: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Κεφ. 2: Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου: Χαρακτηριστικά & Είδη Κεφ. 3: Χρήση, Σχεδιασμός και Επιλογή Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου Κεφ. 4: Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου Ενότητα Β: Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από τα παρακάτω νέα κεφάλαια: Κεφ. 5: Βασικές Τεχνολογίες για την Υποστήριξη ΕΠΔ Κεφ. 6: Εγκατάσταση και Χρήση LMS Moodle Κεφ. 7: Υλοποίηση Δυναμικού Εκπαιδευτικού Ιστοτόπου Ενότητα Γ: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Δικτυακών Τόπων. Η συγκεκριμένη ενότητα αποτελείται από το (ομώνυμο) κεφάλαιο 8. (EL)

learningMaterial
book

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΩΝ (EL)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΑΣ (EL)
ΗΤΜΛ (EL)
ΗΤΜΛ5 (EL)
ΨΣΣ (EL)
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EL)
ΕΡΓΑΛΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (EL)
ΠΗΠ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΑΣ (EL)
ΨΑΣΨΑΔΙΝΓ ΣΤΥΛΕ ΣΗΕΕΤΣ (EL)
ΦΟΡΜΕΣ (EL)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (EL)
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΧΕΔΑΣΗΣ (EL)
ΜΥΣΛ (EL)
ΘΕΩΡΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (EL)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΘΜΛ (EL)
ΣΧΕΔΙΟΚΝΗΣΗ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (EL)
ΣΙΚΙΣ (EL)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. (EL)
ΕΥΦΥΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (EL)
ΓΛΩΣΣΑ ΠΗΠ (EL)
ΜΟΡΦΟΠΟΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΔΑΣ (EL)
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΔΕΣ (EL)
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΜΕΣΩΝ (EL)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑ (EL)
ΑΠΑΨΗΕ (EL)
Forms (EN)
Intelligent Tutoring Systems (EN)
Learning Theories (EN)
HTML (EN)
Usability Evaluation (EN)
Educational Content Evaluation. (EN)
Real-time Protocols (EN)
Web Page Formatting (EN)
Data Structure (EN)
Virtual Learning Environments (EN)
Website Design Layout (EN)
Dynamic Websites (EN)
Databases (EN)
MySQL (EN)
Wikis (EN)
PHP Programming Language (EN)
CSS (EN)
Communication Protocols (EN)
Blogs (EN)
Cascading Style Sheets (EN)
Apache (EN)
Social Networking Tools (EN)
Educational Software Evaluation (EN)
Educational Standards (EN)
Internet Based Learning/educational Environments (EN)
Collaborative Systems Architectures (EN)
UML (EN)
Educational Technology (EN)
HTML5 (EN)
Animation (EN)
Website Formatting (EN)
Adaptive Hypermedia Systems (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)