Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΘαλάσσιο Περιβάλλον (EL)

Κόκκινου, Ελένη (EL)
Kokkinou, Eleni (EN)

Κιοσέογλου, Νερίνα (EL)
Φασουλάς, Χαράλαμπος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Πετράκης, Γεώργιος (EL)
Fasoulas, Charalampos (EN)
Kallipos (EN)
Petrakis, Georgios (EN)
Kioseoglou, Nerina (EN)

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποσκοπεί στην πολυφασματική προσέγγιση και ολοκληρωμένη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται: Παράκτια γεωλογία και γεωμορφολογία, δομή του Θαλάσσιου περιβαλλοντος, γεωδυναμική, διάβρωση ακτογραμμής, διασπορά φερτών υλών, Θαλάσσιοι κυματισμοί, Επιδράσεις πυθμένα και μετώπου, Ρεύματα, Θαλάσσια Ιζήματα, κίνηση ιζήματος μεταφορά ιζήματος στην παράκτια ζώνη, Μέθοδοι αποτύπωσης του υποθαλάσσιου αναγλύφου αλλά και της δομής του φλοιού κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας, Ερμηνεία τομών, Θαλάσσια ρύπανση με έμφαση στην Διασπορά πετρελαιοκηλίδων / Παρασυρόμενα αντικείμενα, Εκτίμηση ευαισθησίας ακτών στην ρύπανση. Στρατηγική διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, Συστήματα Εκτίμησης και Διαχείρισης Κινδύνου, Διαχείριση Κρίσεων και Κινδύνων, Συστήματα Πληροφοριών Καταστροφών, Επιχειρησιακή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών, Σχεδιασμός Πρόληψης, Επιχειρησιακή Οργάνωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΡΥΠΑΝΣΗ (EL)
ΔΙΑΒΡΩΣΗ (EL)
Pollution (EN)
Geological Formation (EN)
Errosion (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.