Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική φυσική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στην ατμοσφαιρική φυσική (EL)
Introduction to Atmospheric Physics (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Το σύγγραμμα: «Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Φυσική», επικεντρώνεται σε επιλεγμένα θέματα, εστιάζοντας, μέσω βατής μαθηματικής ανάλυσης και φυσικών περιγραφών, στις βασικές έννοιες και αρχές ατμοσφαιρικών διεργασιών και φαινομένων. Πέραν του πρώτου κεφαλαίου, το οποίο περιλαμβάνει βασικό εισαγωγικό υλικό για την ατμόσφαιρα της γης, η ύλη κατανέμεται σε έξι κεφάλαια τα οποία διαπραγματεύονται θεματικά αντικείμενα που εμπίπτουν κυρίως στη φυσική της κατώτερης ατμόσφαιρας. Αυτά περιλαμβάνουν στοιχεία: ατμοσφαιρικής υδροστατικής, ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής, μικροφυσικής νεφών, δυναμικής μετεωρολογίας, ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού, και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ηλιακής και γήινης) στην ατμόσφαιρα. Το παρόν βιβλίο μπορεί να αποτελέσει κύριο βοήθημα μελέτης ενός εισαγωγικού μαθήματος Ατμοσφαιρικής Φυσικής. Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές Φυσικής, αλλά και συγγενών τμημάτων των θετικών επιστημών. (EL)
The present book in Greek, entitled "Introduction to Atmospheric Physics", presents selective topics of atmospheric science, by applying simple mathematical approaches and comprehensive physical descriptions. Besides the 1st chapter which offers a basic overview on the earth's atmosphere, the book's contents are distributed in 6 chapters, each dealing with a thematic branch, mostly in relation with the physics of the lower atmosphere. The chapters here include elements of: atmospheric hydrostatics, thermodynamics, cloud physics, atmospheric dynamics, atmospheric electricity, and solar/terrestrial radiation effects in the atmosphere. This book is useful to undergraduate students of physics, but also to students enrolled in disciplines of natural sciences, who take an introductory course in atmospheric science. (EN)

learningMaterial
book

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ (EL)
Atmospheric Physics (EN)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)
Ionosphere (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.