Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Ατμόσφαιρα της Γης (EL)
The Atmosphere of the Earth (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο παρέχει μια γενική περιγραφή βασικών εισαγωγικών στοιχείων της ατμόσφαιρας. Εκτός από στοιχεία επί της χημικής σύστασης, της προέλευσης, της δομής της ατμόσφαιρας, την ονοματολογία και περιγραφή των διάφορων ατμοσφαιρικών «σφαιρών», παρέχονται επίσης λίγα εισαγωγικά στοιχεία στα θεματικά αντικείμενα του ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού, της ιονόσφαιρας και της μαγνητόσφαιρας. (EL)
This is an introductory chapter which presents a general overview on the Earth’s atmosphere and its regions. It provides basic material on the chemical composition and evolution of the atmosphere, the vertical atmospheric structure, the nomenclature and properties of the various atmospheric “spheres”. Also, it includes general information on atmospheric electricity, the earth’s ionosphere, and the magnetosphere. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Amospheric Physics (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Ionospheric Physics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.