Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔυναμική της Ατμόσφαιρας (EL)
Atmospheric Dynamics (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Η ατμοσφαιρική δυναμική ασχολείται με τη μελέτη των κινήσεων των ατμοσφαιρικών μαζών, που διέπονται από τους νόμους διατήρησης της μάζας, της ορμής και της ενέργειας. Οι θεμελιώδεις δυνάμεις που ενεργούν στην ατμόσφαιρα είναι η δύναμη βαρύτητας, η δύναμη τριβής και η δύναμη βαροβαθμίδας (δύναμη βαθμίδας πίεσης). Επειδή η κίνηση μελετάται σε ένα μη αδρανειακό σύστημα αναφοράς που συμπεριστρέφεται με τη γη, στην μελέτη της κίνησης περιλαμβάνονται και αδρανειακές δυνάμεις που οφείλονται στην περιστροφή της γης, δηλαδή η φυγόκεντρος δύναμη και η δύναμη coriolis. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει επιλεγμένα θέματα δυναμικής μετεωρολογίας, που περιλαμβάνουν: τη μαθηματική περιγραφή της κίνησης αερίων μαζών, τις εξισώσεις κίνησης και συνέχειας, ατμοσφαιρικές κινήσεις μεγάλης κλίμακας, το γεω- υπογεω- και υπέργεω-στροφικό άνεμο, τον άνεμο βαροβαθμίδας, την αρχή της θερμικής κυκλοφορίας και μια αναφορά στη πλανητική κυκλοφορία. (EL)
Atmospheric dynamics deals with the study of atmospheric motions, which are subject to the conservation laws of mass, momentum and energy. The fundamental forces which act in the atmosphere are the gravitational force, the frictional force and the pressure gradient force. Since atmospheric motions are studied in a non-inertial frame of reference that co-rotates with earth, the inertial, centrifugal and Coriolis, forces, are also included in the equation of motion. Selected topics of dynamic meteorology are studied, which refer mostly to large scale motions, which include: geostrophic winds, cyclonic and anticyclonic systems, subgeostrophic winds caused by frictional forces in the planetary boundary layer, and gradient winds that apply to tropical cyclones. In addition, the principle of thermal circulation in the atmosphere is discussed and applied in small (sea breeze) and large (planetary circulation) scale motions. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Amospheric Physics (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.