Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑκτινοβολία στην Ατμόσφαιρα (EL)
Radiation in the Atmosphere (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Η βασική πηγή ενέργειας της ατμόσφαιρας (και της γης) είναι ο ήλιος και κυρίως η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπει στο ορατό, υπεριώδες και υπέρυθρο του ΗΜ φάσματος. Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την ατμόσφαιρα και τη γή, συστήματα τα οποία θερμαινόμενα επανεκπέμπουν στη ζώνη του μακρινού υπερύθρου. Τελικά επιτυγχάνεται ακτινοβολική ισορροπία και ένα συγκεκριμενο ενεργειακό ισοζύγιο. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται βασικά θέματα ηλιακής και γήινης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα που περιλαμβάνουν: Εφαρμογή στην ατμόσφαιρα των αρχών ακτινοβολίας μέλανος σώματος. Ήλιος και ηλιακή ακτινοβολία – ηλιακό φάσμα. Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Φάσμα απορρόφησης, ρυθμός απορρόφησης και παραγωγής συναρτήσει του ύψους, αποτελέσματα της ακτινοβολίας στο στρατοσφαιρικό όζον. Γήινη ακτινοβολία, φάσμα εκπομπής της γής και απορρόφηση στην ατμόσφαιρα, φαινόμενο θερμοκηπίου. Γενική περιγραφή και δημιουργία της ιονόσφαιρας. Παραγωγή ιονοσφαιρικού ιονισμού, θεωρία παραγωγής Chapman, μηχανισμοί απώλειας ιονοσφαιρικού ιονισμού, ο ρόλος των μηχανισμών παραγωγής και απώλειας ιονισμού στο καθορισμό της ιονοσφαιρικής δομής και των ιονοσφαιρικών στρωμάτων. (EL)
The basic source of energy for the earth and its atmosphere is the solar electromagnetic radiation, which is emitted in the visible, ultraviolet and the infrared bands of the electromagnetic spectrum. The solar radiation is absorbed partly by the atmosphere and mostly by the earth, which then emits back in the thermal infrared band. At steady state, there is a radiative balance between the incoming (solar) and outgoing (terrestrial radiation). This chapter considers some basic topics on solar and terrestrial radiation, and their effects on the atmosphere. The roles of minor atmospheric gases in the absorption of terrestrial radiation and its re-emission, which raises the mean temperature of the earth’s surface via the greenhouse effect, are presented and discussed. Also a brief reference is made on production and loss of ozone in relation with the solar radiation, both in the stratosphere and troposphere. The last part of the chapter presents basics on the formation and vertical structure of the ionosphere, through photoionization (production) and charge recombination (loss) processes. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Amospheric Physics (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.