Ατμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑτμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός (EL)
Atmospheric Εlectricity (EN)

Χαλδούπης, Χρήστος (EL)
Haldoupis, Christos (EN)

Γκικόπουλος, Νικόλαος (EL)
Χρηστάκης, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Gkikopoulos, Nikolaos (EN)
Christakis, Nikolaos (EN)

Τα ηλεκτρικά φαινόμενα που λαβαίνουν χώρα στην κατώτερη ατμόσφαιρα και οι ηλεκτρικές της ιδιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο σε διάφορες μετεωρολογικές διεργασίες. O Ατμοσφαιρικός Ηλεκτρισμός (Atmospheric Electricity) διαπραγματεύεται τις ηλεκτρικές ιδιότητες και τα ηλεκτρομαγνητικά (κυρίως ηλεκτροστατικά) φαινόμενα που παρατηρούνται στην κατώτερη ατμόσφαιρα, όπως, π.χ., οι κεραυνοί, ένα από τα πλέον φαντασμαγορικά φαινόμενα της φύσης. Η ύπαρξη ηλεκτρικών φαινομένων στην κατώτερη ατμόσφαιρα οφείλεται στην παρουσία ηλεκτρικών φορτίων και πεδίων (που διαφέρουν δραματικά μεταξύ συνθηκών καλοκαιρίας και κακοκαιρίας), τα οποία, μεταξύ άλλων, αποτελούν αντικείμενο έρευνας του ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια βασική εισαγωγή στο κλάδο του ατμοσφαιρικού ηλεκτρισμού. (EL)
The electrical phenomena in the atmosphere, along with its electrical properties, play important roles in meteorological and other atmospheric physical processes. The subject of Atmospheric Electricity deals with electromagnetic phenomena, mostly of electrostatic nature, which take place in the lower atmosphere. An example is lightning, one of the most spectacular transient phenomena of nature. The electrical phenomena in the lower atmosphere are due to the presence of electrical charges, electric fields and currents, the strength of which differs dramatically during times of fair and disturbed (bad) weather conditions. These electrical phenomena are poorly understood and remain for long time the subject of active research. The present chapter provides a basic overview on atmospheric electricity. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΗΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ (EL)
ΜΙΚΡΟΦΥΣΙΚΗ ΝΕΦΩΝ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ (EL)
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (EL)
Solar And Terrestrial Radiation (EN)
Amospheric Physics (EN)
Atmospheric Electricity (EN)
Atmospheric Dynamics (EN)
Atmospheric Thermodynamics (EN)
Cloud Physics (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.