Κινητική μάθηση και ανάπτυξη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κινητική μάθηση και ανάπτυξη (EL)
Motor Learning and Development (EN)

Λόλα, Αφροδίτη (EL)
Τζέτζης, Γεώργιος (EL)
Lola, Afroditi (EN)
Tzetzis, Georgios (EN)

Κουρτέσης, Θωμάς (EL)
Κατσαρού, Δήμητρα (EL)
Spearman, Dennis Arthur (EL)
Κάλλιπος (EL)
Katsarou, Dimitra (EN)
Kallipos (EN)
Spearman, Dennis Arthur (EN)
Kourtesis, Thomas (EN)

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και επαγγελματίες της κίνησης (αποκατάστασης) που διδάσκονται θέματα που αφορούν τη μάθηση κινητικών και αθλητικών δεξιοτήτων καθώς και θέματα κινητικής ανάπτυξης. Οι αναγνώστες θα μπορούν να κατανοήσουν τον ρόλο της μάθησης και της ανάπτυξης των κινητικών δεξιοτήτων στην βελτίωση της κινητικής και αθλητικής απόδοσης καθώς και της εκ νέου μάθησης κινητικών δεξιοτήτων μετά από τραυματισμό σε όλο το φάσμα των ικανοτήτων και των ηλικιών. Γίνεται ανάλυση των εφαρμογών των θεωρητικών μοντέλων που αφορούν την κινητική μάθηση και την κινητική ανάπτυξη σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα σε μαθητές, αθλητές ή ατόμων με κινητικά προβλήματα. Γίνεται αναφορά των εφαρμογών της ανατροφοδότησης στο εκπαιδευτικό έργο έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις παραμέτρους σωστής εφαρμογής της. Οι βασικές αρχές της κινητικής ανάπτυξης, οι διαφορές και οι ομοιότητες καθώς και οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης παρουσιάζονται με σκοπό τη εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων εξάσκησης στις διαφορετικές ηλικίες. (EL)

learningMaterial
book

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Motor Learning (EN)
Motor Development (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-23*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.