Η ποιότητα των οπωροκηπευτικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ ποιότητα των οπωροκηπευτικών (EL)

Χριστόπουλος, Μιλτιάδης (EL)
Αλεξόπουλος, Αλέξιος (EL)
Πάσσαμ, Χάρολντ-Κρίστοφερ (EL)
Καυκαλέτου, Μίνα (EL)
Καραπάνος, Ιωάννης (EL)
Τσαντίλη, Ελένη (EL)
Karapanos, Ioannis (EN)
Tsantili, Eleni (EN)
Passam, Harold Christopher (EN)
Alexopoulos, Alexios (EN)
Kafkaletou, Mina (EN)
Christopoulos, Miltiadis (EN)

Πετρόπουλος, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Petropoulos, Spyridon (EN)

Αρχικά, γίνεται αναφορά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων καρπών και λαχανικών, τα οποία και κατατάσσονται με βάση το μέρος τους που καταναλώνεται (καρποί κλιμακτηριακοί και μη κλιμακτηριακοί, ακέραια φυτά, φυλλώδη λαχανικά, υπόγεια αποθησαυριστικά όργανα). Ακολούθως, δίνεται ο ορισμός της ποιότητας των καρπών και λαχανικών, γίνεται περιγραφή των κυριότερων ποιοτικών χαρακτηριστικών και παρουσιάζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογείται η ποιότητα των νωπών καρπών και κηπευτικών. Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στη χημική σύσταση των οπωροκηπευτικών και στο ρόλο του κάθε κύριου συστατικού στη διαμόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων αυτών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΡΠΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (EL)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
Postharvest Physiology (EN)
Quality (EN)
Storage Of Fruits And Vegetables (EN)
Postharvest Handling (EN)
Postharvest Technology (EN)
Fruit Ripening (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.