Μετασυλλεκτική φυσιολογία και χειρισμοί των καρπών κηπευτικών ειδών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜετασυλλεκτική φυσιολογία και χειρισμοί των καρπών κηπευτικών ειδών (EL)

Χριστόπουλος, Μιλτιάδης (EL)
Αλεξόπουλος, Αλέξιος (EL)
Πάσσαμ, Χάρολντ-Κρίστοφερ (EL)
Καυκαλέτου, Μίνα (EL)
Καραπάνος, Ιωάννης (EL)
Τσαντίλη, Ελένη (EL)
Karapanos, Ioannis (EN)
Tsantili, Eleni (EN)
Passam, Harold Christopher (EN)
Alexopoulos, Alexios (EN)
Kafkaletou, Mina (EN)
Christopoulos, Miltiadis (EN)

Πετρόπουλος, Σπυρίδων (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Petropoulos, Spyridon (EN)

Παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της ωρίμανσης, η μετασυλλεκτική φυσιολογία και οι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί κλιμακτηριακών και μη κλιμακτηριακών καρπών κηπευτικών ειδών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ποιοτικές και φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στους καρπούς της τομάτας κατά την ωρίμανσή τους, λόγω της δυνατότητας συγκομιδής της τομάτας σε πρώιμο στάδιο ωριμότητας και της ολοκλήρωσης της ωρίμανσης μετασυλλεκτικά, ενώ γίνεται λεπτομερής αναφορά και σε άλλους κλιμακτηριακούς και μη κλιμακτηριακούς καρπούς κηπευτικών. Σε κάθε κατηγορία καρπών παρουσιάζονται οι ενδεικνυόμενοι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, λόγω της ποικιλότητας που παρουσιάζουν οι καρποί των κηπευτικών ως προς τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης και ωρίμανσης και ως προς το κατάλληλο στάδιο για συγκομιδή για νωπή κατανάλωση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΡΠΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΟΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ (EL)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (EL)
Postharvest Physiology (EN)
Quality (EN)
Storage Of Fruits And Vegetables (EN)
Postharvest Handling (EN)
Postharvest Technology (EN)
Fruit Ripening (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.