Δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των σταδίων ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΔομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των σταδίων ανάπτυξης (EL)
Structural and Functional Characteristics of the Development Stages (EN)

Λόλα, Αφροδίτη (EL)
Τζέτζης, Γεώργιος (EL)
Lola, Afroditi (EN)
Tzetzis, Georgios (EN)

Κουρτέσης, Θωμάς (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Kourtesis, Thomas (EN)

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αλλαγές των δομικών χαρακτηριστικών αλλά και των λειτουργικών χαρακτηριστικών ανά ηλικία από τη γέννηση και περιγράφοντας τις αλλαγές σε όλο το φάσμα της ζωής του ανθρώπου αλλά και στα διαφορετικά φύλα. Περιγράφονται επίσης οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις αλλαγές. Η πρακτική εφαρμογή τους αφορά: α) την ικανότητα αξιολόγησης του επιπέδου εκτέλεσης της δεξιότητας και τη βοήθεια για τη βελτίωσή του, β) τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων απαραίτητων για την φυσιολογική ανάπτυξη, γ) τη μάθηση και την αύξηση της ικανότητας εκτέλεσης ειδικών κινητικών απαιτήσεων και δ) την άμεση εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των ατόμων τρίτης ηλικίας. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ (EL)
ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
Motor Learning (EN)
Motor Development (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-11-23*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.