Εισαγωγή στην Υποστήριξη Υπογείων Έργων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕισαγωγή στην Υποστήριξη Υπογείων Έργων (EL)

Σοφιανός, Αλέξανδρος (EL)
Sofianos, Alexandros (EN)

Παππάς, Βασίλειος (EL)
Μποζιονέλος, Γαβριήλ (EL)
Νομικός, Παύλος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Bozionelos, Gavriil (EN)
Kallipos (EN)
Nomikos, Pavlos (EN)
Pappas, Vasileios (EN)

Η διάνοιξη σύγχρονων υπογείων έργων κατέστη δυνατή χάρη στην απόκτηση καλύτερης αντίληψης της μηχανικής συμπεριφοράς πετρωμάτων, τεχνικών εξόρυξης και σύγχρονων μέτρων σταθεροποίησης. Παρόλα αυτά καταπτώσεις εξακολουθούν να συμβαίνουν, και είναι μακρύς ακόμη ο δρόμος για την περαιτέρω εξάλειψή τους. Αρχικά διευκρινίζονται οι έννοιες των όρων που χρησιμοποιούνται προς αποφυγήν αμφισημιών. Στη συνέχεια εξηγείται η επίδραση της όρυξης του υπόγειου ανοίγματος στην μηχανική του συμπεριφορά. Τα εφαρμοζόμενα μέτρα υπολογίζονται έτσι ώστε να στηρίξουν-ενισχύσουν είτε την ασυνεχή είτε την θεωρούμενη ως συνεχή βραχομάζα. Η μελέτη για τη διαστασιολόγηση των μέτρων ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Τέλος, διευκρινίζεται ότι εκτός από την επιλογή των κατάλληλων μέτρων σταθεροποίησης, η εξασφάλιση των υπογείων ανοιγμάτων μπορεί να υποβοηθηθεί, σημαντικά, με κατάλληλη επιλογή, μεγέθους, σχήματος και διεύθυνσης της εκσκαφής, αλληλουχίας των φάσεων εξόρυξης, και εφαρμοζόμενης μεθόδου ανατινάξεων. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ (EL)
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ (EL)
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ (EL)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (EL)
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (EL)
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΓΚΥΡΙΑ (EL)
ΣΦΗΝΕΣ (EL)
Cut And Fill (EN)
Shotcrete (EN)
Rock Pillars (EN)
Wedges (EN)
Steel Ribs (EN)
Rockbolts (EN)
Stratified Roofs (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.