Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΈπος (EL)
Epic (EN)

Λίτινας, Νίκος (EL)
Σπανουδάκης, Κωνσταντίνος (EL)
Καρβούνη, Αικατερίνη-Νίνα (EL)
Spanoudakis, Konstantinos (EN)
Litinas, Nikos (EN)
Karvouni, Aikaterini-Nina (EN)

Παπαϊωάννου, Σοφία (EL)
Λαδιανού, Αικατερίνη (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papaioannou, Sofia (EN)
Ladianou, Ekaterini (EN)

Το σημαντικό αυτό κεφάλαια περιλαμβάνει τόσο το διδακτικό όσο και το μυθολογικό έπος, που άκμασαν στην Ύστερη Αρχαιότητα. Παρέχονται επιλεγμένα χαρακτηριστικά κείμενα από τα Αλιευτικά του Οππιανού, το Περί καταρχών του Μάξιμου καθώς και από τους Μεθ' Όμηρον λόγους του Κόιντου Σμυρναίου και τα Διονυσιακά του Νόννου, με υπόμνημα που τα φωτίζει από πολλές οπτικές και δεν παραμελεί τη μεταφραστική βοήθεια. Παρέχεται οπτικό υλικό (ο αστερισμός του Κριού) καθώς και σύνδεσμος για μια παραστατική περιγραφή καλύμνιων σφουγγαράδων. (EL)
This important chapter includes both didactic and mythological epic, which flourished in Late Antiquity. Representative texts are chosen from the Halieutics of Oppian, On human initiatives of Maximus as well as from the Posthomerica of Quintus of Smyrna and the Dionysiaca of Nonnus. All are ecquipped with a commentary which elucidates them from many angles including linguistic assistance. Visual material is provided (the asterism of Capricorn) and a link to a lively description of the profession of Kalymnian sponge-divers. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΒΙΒΛΙΚΟ ΕΠΟΣ (EL)
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (EL)
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
ΠΡΩΙΜΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (EL)
Early Christian Epic (EN)
Greek Epic (EN)
Late Antiquity (EN)
Greek Poetry (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-14

Ο Οππιανός ήταν από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, ο Μάξιμος από την Έφεσο, ο Κόιντος ίσως από τη Σμύρνη και ο Νόννος από την Πανόπολη της Αιγύπτου. (EL)
Oppian came from Cilicia in Asia Minor, Maximus from Ephesus, Quintus perhaps from Smyrna and Nonnus from Panopolis in Egypt. (EN)

O Oππιανός ανήκει στο 2ο αι. μ.Χ., ο Κόιντος στον 3ο αι. μ.Χ., ο Μάξιμος στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. και ο Νόννος στον 5ο αι. μ.Χ. (EL)
Oppian is dated to the 2nd century AD, Quintus to the 3rd century AD, Maximus the end of the 4th century AD and Nonnus to the 5th century AD. (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.