Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαλύβδινα πλαίσια (EL)

Σοφιανός, Αλέξανδρος (EL)
Sofianos, Alexandros (EN)

Νομικός, Παύλος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nomikos, Pavlos (EN)

Τα χαλύβδινα πλαίσια αποτελούνται από στοιχεία που είναι σχετικά δύσκαμπτα, και συνδέσεις που είναι άλλοτε λίγο και άλλοτε πολύ δύσκαμπτες. Από μόνα τους, αποτελούν μια ασυνεχή υποστήριξη που αποτελείται από δακτυλίους οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ανεξάρτητοι. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστασία ή υποστήριξη. Διακρίνονται σε βαριά και ελαφρά. Τα βαριά υποδιακρίνονται σε πρότυπες διατομές, δικτυώματα και αρθρωτά. Τα ελαφρά διακρίνονται σε ολισθαίνοντα, ελαφρές διατομές , πτυχωτά φύλλα, δικτυωτά, και νευρώσεις. Ο τύπος που τοποθετείται κατά τη διάρκεια κατασκευής μιας σήραγγας, εξαρτάται πρώτιστα από τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν, το μέγεθος του ανοίγματος και τον τρόπο κατασκευής. Η κατασκευή τους ολοκληρώνεται με επιπλέον στοιχεία όπως, κάλυψης, έδρασης, διασύνδεσης, και σφήνωσης. Δίνονται στοιχεία για την ενδοτικότητά και φέρουσα ικανότητά των πλαισίων. Ακολουθούν οδηγίες διαστασιολόγησής τους, παραδείγματα εφαρμογής, και ασκήσεις εξάσκησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ (EL)
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ (EL)
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ (EL)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (EL)
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (EL)
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΓΚΥΡΙΑ (EL)
ΣΦΗΝΕΣ (EL)
Cut And Fill (EN)
Shotcrete (EN)
Rock Pillars (EN)
Wedges (EN)
Steel Ribs (EN)
Rockbolts (EN)
Stratified Roofs (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.