Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Επένδυση από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (EL)

Σοφιανός, Αλέξανδρος (EL)
Sofianos, Alexandros (EN)

Νομικός, Παύλος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nomikos, Pavlos (EN)

Το σκυρόδεμα επένδυσης σήραγγας τοποθετείται με τρεις διαφορετικές διαδικασίες, είτε με εκτόξευση επί του πετρώματος είτε με έγχυση εντός του κενού μεταξύ μεταλλότυπου και πετρώματος ή με προκατασκευή και στη συνέχεια συναρμολόγηση επί τόπου. Το σκυρόδεμα κάθε διαδικασίας εμπεριέχει επιπλέον διάφορα πρόσμικτα/πρόσθετα υλικά, τα οποία δίνουν επιθυμητές ιδιότητες. Το σκυρόδεμα της επένδυσης δύναται να είναι οπλισμένο ή άοπλο. Δίνονται οι συνήθεις συνθέσεις και χαρακτηριστικοί οπλισμοί του. Ακολουθούνται πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές Ελληνικές και διεθνείς. Η διαστασιολόγηση ανταποκρίνεται στον αναμενόμενο τρόπο δυνητικής αστοχίας. Για την περίπτωση κυκλικής σήραγγας δίνονται σχέσεις για την ενδοτικότητα και φέρουσα ικανότητα. Για διατομές υπό κάμψη δίνονται μέθοδοι ελέγχου. Ανάλογα με το έργο ποικίλουν οι απαιτήσεις υδατοπερατότητας, η οποία επιτυγχάνεται με μεμβράνες, αλλά και με την παρασκευή στεγανού σκυροδέματος. Ακολουθούν παραδείγματα εφαρμογής, και ασκήσεις εξάσκησης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ (EL)
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ (EL)
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ (EL)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (EL)
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (EL)
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΓΚΥΡΙΑ (EL)
ΣΦΗΝΕΣ (EL)
Cut And Fill (EN)
Shotcrete (EN)
Rock Pillars (EN)
Wedges (EN)
Steel Ribs (EN)
Rockbolts (EN)
Stratified Roofs (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)