Ήλωση στρωσιγενών επίπεδων οροφών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΉλωση στρωσιγενών επίπεδων οροφών (EL)
Rockbolting flat stratified roofs (EN)

Σοφιανός, Αλέξανδρος (EL)
Sofianos, Alexandros (EN)

Νομικός, Παύλος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nomikos, Pavlos (EN)

Κατά την εξόρυξη σκληρών πετρωμάτων με παράλληλες γεωλογικές στρώσεις, οι οροφές και τα δάπεδα συμφέρει να ακολουθούν τη δομή, που στα στρωσιγενή ταυτίζεται με τα επίπεδα στρώσης. Εφόσον απαιτείται, η σταθεροποίηση των οροφών επιτυγχάνεται είτε με ανάρτηση από υψηλότερα στρώματα είτε με ενίσχυση των ίδιων των στρωμάτων. Στην περίπτωση που η αστοχία ταυτίζεται με τη ρωγμάτωση, δίνονται σχέσεις και διαγράμματα για την επιλογή της στήριξης. Στην περίπτωση που ταυτίζεται με την κατάρρευση, δίνονται διαγράμματα για τον υπολογισμό της γενικά σημαντικά μικρότερης απαιτούμενης υποστήριξης. Δίνονται κατασκευαστικές οδηγίες διαστασιολόγησής της. Εφόσον οι οροφές είναι καμπύλες, υφίσταται κίνδυνος αποκόλλησης τεμαχών και ολίσθησης στις διεπιφάνειες. Προς τούτο δίνονται σχέσεις υπολογισμού των απαιτούμενων δυνάμεων αποτροπής τους, για επιλογή της στήριξης. Ακολουθούν λυμένα παραδείγματα ανάλυσης και επιλογής της απαιτούμενης στήριξης, καθώς και προβλήματα εξάσκησης για διάφορες περιπτώσεις. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΤΟΞΑ (EL)
ΣΤΡΩΣΙΓΕΝΕΙΣ ΟΡΟΦΕΣ (EL)
ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΓΟΜΩΣΗ (EL)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ (EL)
ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (EL)
ΣΤΥΛΟΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΓΚΥΡΙΑ (EL)
ΣΦΗΝΕΣ (EL)
Cut And Fill (EN)
Shotcrete (EN)
Rock Pillars (EN)
Wedges (EN)
Steel Ribs (EN)
Rockbolts (EN)
Stratified Roofs (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.