Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟρυκτά (EL)
Minerals (EN)

Μπεάζη Κατσιώτη, Μαργαρίτα (EL)
Beazi Katsioti, Margarita (EN)

Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ (EL)
Όξενκιουν Πετροπούλου, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ochsenkuehn, Eleni Elissavet (EN)
Ochsenkuehn Petropoulou, Maria (EN)

Στο πέμπτο κεφάλαιο μελετώνται τα ορυκτά, γίνεται η κατάταξή τους στις δύο βασικές κατηγορίες πυριτικών και μη-πυριτικών ορυκτών. Τα μη-πυριτικά, ανάλογα με το ανιόν τους ταξινομούνται σε αντίστοιχες ομάδες. Οι φυσικο-μηχανικές ιδιότητές των ορυκτών εξηγούνται με την κρυσταλλική δομή και την περιεκτικότητα των χημικών στοιχείων. Δίδονται μέθοδοι χαρακτηρισμού των ορυκτών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΦΥΛΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
ΝΗΣΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
ΤΕΚΤΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ (EL)
ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ (EL)
ΣΩΡΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
ΚΥΚΛΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ (EL)
ΙΝΟΠΥΡΙΤΙΚΑ (EL)
Nesosilicates (EN)
Sorosilicates (EN)
Carbonate Minerals (EN)
Formation Of Minerals And Rocks (EN)
Phyllosilicates (EN)
Impurities In Minerals (EN)
Cyclosilicates (EN)
Inosilicates (EN)
Tectosilicates (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.