Νομοθεσία Μεταλλευμάτων, Λατομικών Ορυκτών, Προϊόντων Δομικών Κατσκευών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝομοθεσία Μεταλλευμάτων, Λατομικών Ορυκτών, Προϊόντων Δομικών Κατσκευών (EL)
Legislation (EN)

Μπεάζη Κατσιώτη, Μαργαρίτα (EL)
Beazi Katsioti, Margarita (EN)

Όξενκιουν, Ελένη Ελισσάβετ (EL)
Όξενκιουν Πετροπούλου, Μαρία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Ochsenkuehn, Eleni Elissavet (EN)
Ochsenkuehn Petropoulou, Maria (EN)

Στο όγδοο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανάγκη της εθνικής πολιτικής αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, με την γνώση και εφαρμογή/τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας (εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς). Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στις διατάξεις του ΚΜΛΕ, στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες, το Σχέδιο Νόμου για τους Υδρογονάνθρακες και του Νόμου 4014 για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση. Επίσης, παρουσιάζονται τα κάτωθι: - Νομικό Πλαίσιο Προϊόντων Δομικών Κατασκευών – Εναρμόνιση Εθνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία 89/106. - Π.Δ. 334/1994 (Ενσωμάτωση Οδηγίας 89/106 στο Εθνικό Νομικό Πλαίσιο και βάσει του Π.Δ. 334 τα Δομικά Προϊόντα έχουν το - Σήμα CE και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση). - Κανονισμός 765/2008 (Εποπτεία Αγοράς Δομικών Προϊόντων). - Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Δομικά Προϊόντα (Κανονισμός 305/2011). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (EL)
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (EL)
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (EL)
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (EL)
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EL)
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ (EL)
Utilization Of Greek Mineral Resources (EN)
Sustainable Development (EN)
Legislation (EN)
Building Construction Materials (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015

Ελλάδα (EL)
Greece (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.