Μεθοδολογία αξιολόγησης της απόδοσης συστημάτων αστικών συγκοινωνιών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Μεθοδολογία αξιολόγησης της απόδοσης συστημάτων αστικών συγκοινωνιών (EL)

Τυρινόπουλος, Γιάννης (EL)
Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος (EL)
Tyrinopoulos, Giannis (EN)
Kepaptsoglou, Konstantinos (EN)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniou, Konstantinos (EN)

Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την μεθοδολογία για την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων και υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών. Πρόκειται για έναν ποσοτικό έλεγχο διαφόρων στοιχείων ενός συστήματος αστικών συγκοινωνιών, όπως γραμμές, αφετηρίες/στάσεις, οχήματα, δρομολόγηση κτλ. Στόχος του είναι να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναφοράς μέσω του οποίου οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών θα μπορούν να ποσοτικοποιήσουν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα συγκοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε συνδυασμένα συστήματα αστικών συγκοινωνιών. Στα πλαίσια αυτά, το κεφάλαιο περιλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων απόδοσης, τις στάθμες εξυπηρέτησης για διαφορετικούς στόχους απόδοσης, και την μεθοδολογική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της απόδοσης συστημάτων αστικών συγκοινωνιών. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Public Transport Quality Control Performance Assessment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)