Πρακτικές εφαρμογές μεθοδολογίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρακτικές εφαρμογές μεθοδολογίων (EL)

Τυρινόπουλος, Γιάννης (EL)
Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος (EL)
Tyrinopoulos, Giannis (EN)
Kepaptsoglou, Konstantinos (EN)

Αντωνίου, Κωνσταντίνος (EL)
Τσιάμης, Βασίλειος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Antoniou, Konstantinos (EN)
Tsiamis, Vasileios (EN)

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει παραδείγματα από την εφαρμογή σχετικών μεθοδολογιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, οι οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών ΟΑΣΑ και ΟΑΣΘ έχουν εφαρμόσει προγράμματα αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων συγκοινωνιακών υπηρεσιών και ο συγγραφέας αυτού του προτεινόμενου συγγράμματος υπήρξε ο υπεύθυνος υλοποίησής τους. Οπότε, τα δύο αυτά προγράμματα αλλά και άλλα παραπλήσια από το εξωτερικό θα αποτελέσουν πρακτικές εφαρμογές υλοποίησης των δύο μεθοδολογίων που θα παρουσιαστούν στα προηγούμενα κεφάλαια. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα αποκομίσουν την απαιτούμενη πρακτική γνώση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (EL)
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (EL)
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (EL)
Public Transport Quality Control Performance Assessment (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.