Απορροφησιομετρία Ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑπορροφησιομετρία Ακτίνων Χ διπλής ενέργειας (DXA) (EL)
Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (DXA) (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Η μέθοδος της Απορροφησιομετρίας Ακτίνων Χ Διπλής Ενέργειας, γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως DXA ή DEXA (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry), αναπτύχθηκε αρχικά για τη μέτρηση των οστικών αλάτων με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης. Τώρα η DXA εφαρμόζεται πλέον και για τον προσδιορισμό της σύστασης των μαλακών ιστών. Το κεφάλαιο αυτό αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται οι αρχές της μεθόδου, τόσο ως προς το μοντέλο που εφαρμόζεται, όσο και ως προς την απορρόφηση των ακτίνων Χ από τους διαφορετικούς ιστούς. Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος DXA, αλλά και της παρόμοιας μεθόδου DPA (χρησιμοποίηση ακτίνων γ αντί για ακτίνες Χ) που χρησιμοποιείται εναλλακτικά. Στο τρίτο μέρος γίνεται λόγος για την αξιοπιστία και την ακρίβεια της DXA, ενώ στο τελευταίο μέρος εξετάζεται η χρήση της μεθόδου σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους για τη χρήση μοντέλων 3-, 4- ή 6-τμημάτων σε μοριακό επίπεδο. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
Percent Body Fat (EN)
Fat Free Mass (EN)
Body Cell Mass (EN)
Human Body Composition (EN)
DXA (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.