Μέθοδοι Τρισδιάστατης Απεικόνισης: MRI & CT

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜέθοδοι Τρισδιάστατης Απεικόνισης: MRI & CT (EL)
3-D Imaging methods: MRI & CT (EN)

Ζαφειρόπουλος, Βασίλειος (EL)
Zafiropulos, Vassilis (EN)

Φραγκιαδάκης, Γεώργιος (EL)
Λουκέρη, Σοφία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Fragkiadakis, Georgios (EN)
Loukeri, Sofia (EN)

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε δυο διαφορετικές, ως προς τις αρχές λειτουργίας τους, μεθόδους. Παρουσιάζονται μαζί, καθότι το παρόν σύγγραμμα εστιάζεται στη χρήση μεθόδων για τη μέτρηση της σύστασης σώματος και οι δυο αυτές μέθοδοι έχουν κάτι κοινό: Είναι και οι δύο απεικονιστικές μέθοδοι και μάλιστα τρισδιάστατης απεικόνισης του ανθρώπινου σώματος. Συγκεκριμένα, μας παρέχουν παράλληλες δισδιάστατες τομές του σώματος, οι οποίες με το κατάλληλο λογισμικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τρισδιάστατη απεικόνιση μεμονωμένων ιστών, οργάνων, τμημάτων ή και ολόκληρου του σώματος. Έπειτα από την εισαγωγή, στις ενότητες 7.2 και 7.3 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των δυο μεθόδων, της MRI και της CT αντίστοιχα, ενώ στην ενότητα 7.4 αναπτύσσεται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται για τη μέτρηση της σύστασης σώματος. Τέλος, στην ενότητα 7.5 γίνεται λόγος για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δυο μεθόδων ως προς την ποσοτική μέτρηση των διάφορων ιστών του σώματος. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΙΠΟΥΣ (EL)
ΝΕΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (EL)
ΑΛΙΠΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΛΙΠΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (EL)
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΥΪΚΗ ΜΑΖΑ (EL)
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (EL)
CT (EN)
Percent Body Fat (EN)
3-D Imaging Methods (EN)
Fat Free Mass (EN)
MRI (EN)
Total Body Water (EN)
Body Cell Mass (EN)
Human Body Composition (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.