Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΞΙΣΩΣΗ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΡΥΠΟΥ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Παρουσιάζεται η βασική εξίσωση διάχυσης ρύπου (1ος και 2ος Νόμος Fick), αναλύεται η διαδικασία παραγωγής της κάθε εξίσωσης και παρουσιάζονται διεξοδικά οι επί μέρους όροι της. Παρουσιάζεται η αναλυτική λύση της εξίσωσης διάχυσης ρύπων κατά το τρισδιάστατο, διδιάστατο και μονοδιάστατο πεδίο εφαρμογής. Δίνεται η αριθμητική επίλυση της εξίσωσης διάχυσης και ο φοιτητής εισάγεται στην αριθμητική ανάλυση, τις έννοιες του σφάλματος αποκοπής, της ευστάθειας και της ακρίβειας αριθμητικού σχήματος. Η εξίσωση επιλύεται με τα σχήματα FTCS, Leap-Frog, DuFort-Frankel και Implicit Scheme και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε σχήματος. Παρουσιάζεται κώδικας προγραμματισμού Matlab για την επίλυση της εξίσωσης για κάθε αριθμητικό σχήμα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.