ΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΞΙΣΩΣΗ ΚΑΘΑΡΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Παρουσιάζεται η εξίσωση συναγωγής και η αριθμητική λύση της με το αριθμητικό σχήμα FTBS. Αναλύονται οι έννοιες της συνέπειας, της ευστάθειας και της σύγκλισης της αριθμητικής λύσης ως προς την αναλυτική, και δίνονται οι προϋποθέσεις ευστάθειας και σύγκλισης αριθμητικού σχήματος. Παρουσιάζεται το πρόβλημα της αριθμητικής διάχυσης και δίνονται υπολογιστικοί τρόποι αντιμετώπισής του. Παρουσιάζεται κώδικας προγραμματισμού σε γλώσσα Matlab για την αριθμητική επίλυσης της εξίσωσης της συναγωγής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.