ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΡΟΗΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΡΟΗΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Περιγράφεται η εξίσωση διατήρησης μάζας και δίνεται η κατάλληλη μορφή της εξίσωσης για προβλήματα επιφανειακών και υπόγειων ροών. Επίσης αναλύεται η μορφή της για συμπιεσμένα και ασυμπίεστα ρευστά, όπως και για υπόγειους υδροφορείς (υπό πίεση, φρεάτιους). Δίνονται παραδείγματα επίλυσης των εξισώσεων και των εφαρμογών τους σε περιβαλλοντικές ροές. Παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη με το βάθος εξίσωση συνέχειας και η ολοκληρωμένη κατά το πλάτος εξίσωση συνέχειας και αναλύονται οι επιμέρους εφαρμογές τους. Παρουσιάζονται οι εξισώσεις Navier-Stokes κατά τις τρεις διαστάσεις και αναλύονται οι φυσικές έννοιες και ο τρόπος παραγωγής του κάθε όρου τους. Αναλύεται η τάξη μεγέθους κάθε όρου σε περιβαλλοντικές ροές και παρουσιάζονται οι διαδικασίες παραμετροποίησης των όρων τύρβης (μοντέλα τύρβης). Δίνονται οι εξισώσεις ροής σε υπόγειους υδροφορείς (εξίσωση Darcy και εξίσωση Forhaimer). (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.