ΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Δίνονται οι παραδοχές που απαιτούνται για τη περιγραφή ροής σε μονοδιάστατα συστήματα όπως οι ποταμοί, τα κανάλια και οι χείμαρροι. Παράγονται οι μονοδιάστατες εξισώσεις St. Venant και αναλύονται οι επιμέρους όροι τους. Επιλύονται οι εξισώσεις St Venant αριθμητικά και παρουσιάζεται κώδικας προγραμματισμού σε γλώσσα matlab για την επίλυση αυτή. Κατόπιν, αναλύονται μέθοδοι προσδιορισμού του διαμήκους συντελεστή τυρβώδους διάχυσης σε σχέση με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ποταμού-καναλιού και των συνθηκών ροής τους. Ορίζεται το μήκος πλήρους ανάμειξης ρύπου και δίνονται οι αναλυτικές λύσης μονοδιάστατης και δισδιάστατης επίλυσης διασποράς ρύπου, ανάλογα με τη σχετική θέση της πηγής εκροής ως προς την όχθη του ποταμού. Δίνονται κώδικες επίλυσης προβλημάτων σε γλώσσα matlab και λυμένα παραδείγματα και προβλήματα εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.