ΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΡΟΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Δίνονται οι παραδοχές που απαιτούνται για τη περιγραφή ροής σε μονοδιάστατα συστήματα όπως οι ποταμοί, τα κανάλια και οι χείμαρροι. Παράγονται οι μονοδιάστατες εξισώσεις St. Venant και αναλύονται οι επιμέρους όροι τους. Επιλύονται οι εξισώσεις St Venant αριθμητικά και παρουσιάζεται κώδικας προγραμματισμού σε γλώσσα matlab για την επίλυση αυτή. Κατόπιν, αναλύονται μέθοδοι προσδιορισμού του διαμήκους συντελεστή τυρβώδους διάχυσης σε σχέση με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του ποταμού-καναλιού και των συνθηκών ροής τους. Ορίζεται το μήκος πλήρους ανάμειξης ρύπου και δίνονται οι αναλυτικές λύσης μονοδιάστατης και δισδιάστατης επίλυσης διασποράς ρύπου, ανάλογα με τη σχετική θέση της πηγής εκροής ως προς την όχθη του ποταμού. Δίνονται κώδικες επίλυσης προβλημάτων σε γλώσσα matlab και λυμένα παραδείγματα και προβλήματα εφαρμογής. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)