ΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΕΙΞΗ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΛΙΜΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει το μονοδιάστατο μαθηματικό ομοίωμα κατά τη κατακόρυφη διεύθυνση και εισάγει το φοιτητή στη κατανόηση του κύκλου θερμικής στρωματοποίησης - αποστρωματοποίησης λιμνών και ταμιευτήρων. Αναλύονται οι όροι του επιλιμνίου, μεταλιμνίου και υπολιμνίου και περιγράφεται ο βιο-γεωχημικός και οικολογικός κύκλος θρεπτικών αλάτων και πρωτογενούς παραγωγής στα συστήματα αυτά, ώστε να κατανοηθεί η σημασία του θερμοκλινούς. Δίνονται αδιάστατοι συντελεστές έκφρασης του βαθμού στρωμάτωσης της υδάτινης στήλης και εισάγεται η έννοια της θερμικής ροής, της κατακόρυφης συναγωγής και της συναγωγής διείσδυσης. Περιγράφεται το θερμικό ισοζύγιο λιμνών και ταμιευτήρων και δίνεται το ομοίωμα σύνδεσης του θερμικού ισοζυγίου με τις συνθήκες στρωμάτωσης - μείξης της υδάτινης στήλης. Συζητείται η δράση του ανέμου στη μεταβολή των συνθηκών αυτών. Τέλος, περιγράφεται το μαθηματικό ομοίωμα μείξης ρύπων σε συνθήκες στρωμάτωσης - μείξης υδάτινης στήλης. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.