ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Ορίζονται τα χαρακτηριστικά ροής των παράκτιων περιοχών και οι κύριες παραδοχές κατάστρωσης του μαθηματικού ομοιώματος υδροδυναμικής κυκλοφορίας και συναγωγής - διάχυσης ρύπων στο πεδίο ροής. Το υπολογιστικό πεδίο διακριτοποιείται και παρουσιάζονται οι εξισώσεις του κατακόρυφα ολοκληρωμένου και του τρισδιάστατου μαθηματικού ομοιώματος. Δίνονται οι αρχικές και οριακές συνθήκες τέτοιων ομοιωμάτων. Δίνεται κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού matlab για τη περιγραφή της δισδιάστατης παράκτιας κυκλοφορίας. Παρουσιάζεται το παλιρροιακό και το ανεμογενές μαθηματικό ομοίωμα καθώς και το συνδυασμένο παλιρροιακό και ανεμογενές ομοίωμα. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)