ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΜΙΩΝ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΥΜΙΩΝ (EL)

Συλαίος, Γεώργιος (EL)
Μουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Moutsopoulos, Konstantinos (EN)
Sylaios, Georgios (EN)

Βιολιτζή, Γεωργία (EL)
Καράμπας, Θεοφάνης (EL)
Κόκκος, Νικόλαος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Violitzi, Georgia (EN)
Kokkos, Nikolaos (EN)
Kallipos (EN)
Karampas, Theofanis (EN)

Διασύνδεση του παράκτιου υδροδυναμικού ομοιώματος με το ομοίωμα διασποράς ρύπων που εκρέουν από υποθαλάσσιο αγωγό. Εξηγούνται τα χαρακτηριστικά εκροής και ορίζεται η έννοια της φλέβας, του πλουμίου και της τυρβώδους ανωστικής φλέβας. Δίνονται οι εξισώσεις περιγραφής των χαρακτηριστικών της φλέβας (κυκλικής και επίπεδης) στο κοντινό και στο μακρινό πεδίο ροής. Δίνονται οι εξισώσεις περιγραφής της κατακόρυφης ταχύτητας και της κατανομής ρύπων εντός της φλέβας. Αντίστοιχα δίνονται οι εξισώσεις περιγραφής της κατανομής της κατακόρυφης ταχύτητας και της συγκέντρωσης ρύπων σε υποβρύχιο ανωστικό πλούμιο. Παρουσιάζεται κώδικας σε γλώσσα προγραμματισμού matlab για την επίλυση των ομοιωμάτων διασποράς ρύπων από υποβρύχιες φλέβες και πλούμια. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΡΥΠΩΝ (EL)
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (EL)
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ (EL)
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΡΟΩΝ (EL)
Fluid Flow Models (EN)
Pollutants Dispersion (EN)
Applied Fluid Mechanics (EN)
Water Resources Management (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.