Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
nD Κτηματολόγιο (EL)
3D Cadastre (EN)

Δημοπούλου, Ευτέρπη Μαγδαληνή (EL)
Dimopoulou, Efterpi Magdalini (EN)

Τσιλιάκου, Ευδοξία (EL)
Αρβανίτης, Απόστολος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Arvanitis, Apostolos (EN)
Tsiliakou, Evdoxia (EN)

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική κοινότητα δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις τρισδιάστατες κτηματολογικές καταγραφές για την απεικόνιση της πολυπλοκότητας του σύγχρονου αστικού κυρίως τοπίου των επικαλυπτόμενων κατασκευών και των σύνθετων εμπράγματων δικαιωμάτων. Η στροφή προς την τρίτη διάσταση υποστηρίζεται σημαντικά από τις σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα μοντελοποίησης, ενώ τελευταία, στον κτηματολογικό σχεδιασμό υπεισέρχεται η διάσταση του χρόνου αλλά και της κλίμακας. Η διεθνής εμπειρία, παρά τη δυναμική τεχνολογική της πρόοδο, δεν έχει να επιδείξει κανένα πλήρως λειτουργικό 3D κτηματολόγιο και περιορίζεται σε πειραματισμούς και βασικές εφαρμογές, ενώ το πεδίο της έρευνας στα 3D κτηματολογικά συστήματα οριοθετείται από το νομικό, τεχνικό και διοικητικό πλαίσιο κάθε χώρας, που συνεπάγεται συγκεκριμένες ανάγκες, περιορισμούς και δυνατότητες των 3D κτηματολογικών εγγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της πρότασης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των εξελίξεων σε θέματα 3D/nD μοντέλων και συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και κτηματολογικών καταγραφών, μέσα από την επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας. Παράλληλα παρουσιάζεται η κατάσταση στην Ελλάδα, μέσα από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες καταγραφής, διαχείρισης και απεικόνισης του 3D χώρου, με αναφορά στην πορεία και τα χαρακτηριστικά του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, στο ισχύον κτηματολογικό μοντέλο, αλλά και στις προοπτικές προσαρμογής του σε διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις. (EL)

learningMaterial
book

ΕΙΔΙΚΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΑ (EL)
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ (EL)
ΝΔ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΗΣΗ (EL)
3Δ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (EL)
ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (EL)
ND Modeling (EN)
3D Cadastre (EN)
Hellenic Cadastre (EN)
Special Real Property Objects (EN)
Prototypes (EN)
Ladm (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.