Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών (EL)

Σεργάκη, Παναγιώτα (EL)
Κοντογεώργος, Αχιλλέας (EL)
Sergaki, Panagiota (EN)
Kontogeorgos, Achilleas (EN)

Σέμος, Αναστάσιος (EL)
Μπίσμπα, Άννα (EL)
Κάλλιπος (EL)
Semos, Anastasios (EN)
Kallipos (EN)
Bismpa, Anna (EN)

Διοικητική Δομή Αγροτικών συνεταιρισμών (αρμοδιότητες) Δημοκρατική Διοίκηση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ψήφοι & μερίδες) Στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου παρουσιάζεται η διοικητική δομή και οργάνωση των εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας των συνεταιρισμών. Έμφαση δίνεται στο οργανόγραμμα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω των αρμόδιων οργάνων (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο) αλλά και στους μηχανισμούς αύξησης της συμμετοχής των μελών στα όργανα διοίκησης μέσω των μεριδίων και τον αριθμό ψήφων που δίνονται στα μέλη. Ενδεικτική βιβλιογραφία κεφαλαίου Nilsson, J., (2001), “Organizational principles for cooperative firms”, Scandinavian Journal of Management, Vol. 17, pp. 329-356. Helmberger, P. & Hoos, S., (1995), “Cooperative enterprise and organisational theory”. Journal of Cooperatives, 10, 72–86, 275–290. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ (EL)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ (EL)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ (EL)
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (EL)
ΔΙΟΙΚΗΣΗ (EL)
Strategic Management (EN)
Institutional Economics (EN)
Management (EN)
Cooperatives (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.