Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Εισαγωγή στη φυσική της ατμόσφαιρας και την κλιματική αλλαγή (EL)

Κατσαφάδος, Πέτρος (EL)
Μαυροματίδης, Ηλίας (EL)
Mavromatidis, Ilias (EN)
Katsafados, Petros (EN)

Παπαδόπουλος, Αναστάσιος (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Papadopoulos, Anastasios (EN)

Το προτεινόμενο ηλεκτρονικό σύγγραμμα απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων Γεωγραφίας ή συναφών με τη Φυσική Γεωγραφία τμημάτων. Αποτελεί ένα εισαγωγικό σύγγραμμα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών, της εφαρμοσμένης κλιματολογίας και της κλιματικής αλλαγής παρέχοντας βασικές γνώσεις ανάλυσης των ατμοσφαιρικών και κλιματικών διεργασιών σε διάφορες χωροχρονικές κλίμακες. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της έννοιας της κλιματικής αλλαγής καθώς και στην ανάλυση των κλιματικών σεναρίων και των πολιτικών επαναφοράς. Σημαντική θεματική ενότητα αποτελούν οι ασκήσεις σε θεωρητικό και εργαστηριακό επίπεδο οι οποίες πλαισιώνονται από ένα πλήθος μετεωρολογικών και κλιματικών μεταδεδομένων. Επίσης οι φοιτητές ενημερώνονται για θέματα πρόγνωσης καιρού σε συνδυασμό με την πρακτική τους εξάσκηση από την καθημερινή πρόγνωση που παρέχεται ελεύθερα από την ιστοσελίδα http://meteoclima.hua.gr . Το προτεινόμενο σύγγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες. Βασικά χαρακτηριστικά του Γήϊνου συστήματος-Αρχές ατμοσφαιρικής θερμοδυναμικής-Κινηματική της ατμόσφαιρας-Αέριες μάζες και μετωπικές επιφάνειες-Η ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα-Χωροχρονικές κλίμακες κινήσεων στην ατμόσφαιρα-Συστήματα καιρού και πρόγνωση-Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα-Το φυσικό και ενισχυμένο φαινόμενο του θερμοκηπίου-Κλιματικά σενάρια-Τα σημαντικότερα κλιματικά φαινόμενα-Η μεταφορά σκόνης φυσικής προέλευσης και ο ρόλος της ως κλιματικός παράγοντας. (EL)

learningMaterial
book

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (EL)
Climatology (EN)
Climate Change (EN)
Meteorology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.