Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Θεραπευτική άσκηση (EL)

Μάλλιου, Παρασκευή (EL)
Κούτρα, Χριστίνα (EL)
Πάφης, Γεώργιος (EL)
Μπενέκα, Αναστασία (EL)
Μάλλιου, Βασιλική (EL)
Beneka, Anastasia (EN)
Malliou, Paraskevi (EN)
Malliou, Vasiliki (EN)
Pafis, Georgios (EN)
Koutra, Christina (EN)

Τουλάτου, Δήμητρα (EL)
Παπαβασιλείου, Σπυρίδων (EL)
Γιοφτσίδου, Ασημένια (EL)
Κάλλιπος (EL)
Toulatou, Dimitra (EN)
Kallipos (EN)
Papavasileiou, Spyridon (EN)
Gioftsidou, Asimenia (EN)

Θεραπευτική άσκηση – Είδη και τεχνικές Αρχικά στην εισαγωγή θα παρουσιαστεί η άσκηση σαν μέσω θεραπείας σε ειδικά προβλήματα υγείας και θα αναφερθούν συνοπτικά τα είδη και οι τεχνικές της. Στο επόμενο κεφάλαιο θα περιγραφούν οι ασκήσεις βελτίωσης του εύρους κίνησης των αρθρώσεων (Παθητικό και Ενεργητικό εύρος κίνησης). Θα γίνει αναφορά στους περιοριστικούς παράγοντες του εκ. και στα είδη προτεινόμενων ασκήσεων με στόχο τη βελτίωση του εκ. έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί στη συνέχεια να σχεδιάζει κατάλληλα προγράμματα βελτίωσης του εκ. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στα είδη των διατάσεων και στο σχεδιασμό προγραμμάτων με διατατικές ασκήσεις. Το επόμενο κεφάλαιο θα ασχοληθεί με την Ισοκινητική άσκηση (Σύγκεντρη και έκκεντρη άσκηση), την Ισοκινητική αξιολόγηση, τις ισοκινητικές παραμέτρους και τις εφαρμογές των. Μετά θα γίνει αναφορά τόσο στην ισομετρική άσκηση και την ισομετρική αξιολόγηση όσο και στην ισοτονική άσκηση (Σύγκεντρη και έκκεντρη άσκηση) και ισοτονική αξιολόγηση. Θα παρουσιαστεί η διάκριση των ασκήσεων κλειστής και ανοικτής Κινητικής αλυσίδας και πότε επιλέγεται η κάθε μια στα προγράμματα θεραπευτικής άσκησης. Το επόμενο κεφάλαιο θα αναπτύξει τις ασκήσεις με στόχο τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας μέσω ασκήσεων ισορροπίας. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί πως μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση του μυϊκού ελέγχου του σώματος με ασκήσεις τύπου Pilates και με την χρήση ελβετικών μπαλών. Μετά θα γίνει αναφορά στην άσκηση στο νερό και πως σχεδιάζεται ένα πρόγραμμα άσκησης στο νερό ανάλογα με τα μυοσκελετικά και νευρολογικά προβλήματα του συμμετέχοντα. Τέλος θα αναφερθούν παραδείγματα σχεδιασμού προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης με όλους τα είδη που προαναφερθήκαν για καλύτερη πρακτική εφαρμογή. (EL)

learningMaterial
book

ΠΙΛΑΤΕΣ (EL)
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΜΠΑΛΕΣ (EL)
ΙΔΙΟΔΕΚΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ (EL)
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ (EL)
ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ (EL)
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ (EL)
ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (EL)
Isokinetic Exercise (EN)
Muscle Strength Exercises (EN)
Stretching Techniques (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-14*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.