Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Αγρομετεωρολογία: ανάλυση και προσομοίωση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Νάστος, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Nastos, Panagiotis (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το βιβλίο ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ : ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Γεωπονικών ή Πολυτεχνικών Σχολών, ή/και Θετικών επιστημών, καθώς επίσης και σε ερευνητές και επαγγελματίες στους τομείς του αγροτικού περιβάλλοντος ευρύτερα και των αγροοικοσυστημάτων. Το προτεινόμενο βιβλίο επιχειρεί μία σύγχρονη, διεπιστημονική, πολυ-επίπεδη, πολλαπλής κλίμακας και επικαιροποιημένη προσέγγιση στην Αγρομετεωρολογία, που παρουσιάζει διαχρονικά μία πολύ σημαντική σταδιακή επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη και αυξανόμενη σημασία. Το βιβλίο δομείται σε 6 μέρη (ενότητες) ως ακολούθως: Το 1ο μέρος καλείται ΠΡΟΛΕΓΌΜΕΝΑ και περιλαμβάνει τo Κεφάλαιο 1, όπου περιγράφονται το αντικείμενο και οι βασικές έννοιες της αγρομετεωρολογίας. Το 2ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, όπου αναλύεται στα Κεφάλαια 2, 3 και 4 το εύρος των μετεωρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων κυρίως στο οριακό στρώμα, που συνθέτουν τη σύγχρονη αγρομετεωρολογική ανάλυση. Το 3ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, όπου στα Κεφάλαια 5, 6 και 7, αναλύονται οι διεργασίες και σχέσεις μεταξύ αγρομετεωρολογίας και φυτικής, χερσαίας και υδρόβιας ζωικής παραγωγής, καθώς και εχθρών και ασθενειών ζώντων οργανισμών. Το 4ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚH ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, όπου στα Κεφάλαια 8, 9, 10 και 11, και με βάση το 2ο και 3ο μέρος, παρουσιάζονται και επεξηγούνται επικαιροποιημένες διαδικασίες, μεθοδολογίες αγρομετεωρολογικής προσομοίωσης και συστήματα. Το 5ο μέρος καλείται ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ, περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 12 και 13, όπου εξετάζεται η κλιματολογία από τη σκοπιά της γεωργίας, καθώς και επικαιροποιημένη προσέγγιση της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στο τρίπτυχο επιπτώσεις-αντιμετώπιση-προσαρμογή. Το 6ο μέρος καλείται ΑΓΡΟΜΕΤΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ και περιλαμβάνει τα Κεφάλαια 14 και 15, όπου επιχειρείται σύνθεση των προηγούμενων κεφαλαίων σε θέματα σύγχρονων μεθόδων αγρομετεωρολογικής διαχείρισης και περεχόμενης πληροφορίας. (EL)

learningMaterial
book

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.