Αντικείμενο της αγρομετεωρολογίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντικείμενο της αγρομετεωρολογίας (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Νάστος, Παναγιώτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Nastos, Panagiotis (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται ο ορισμός, οι στόχοι, το αντικείμενο και το εύρος της Αγρομετεωρολογίας, καθώς και οι σχέσεις και διαφοροποιήσεις με συναφή επιστημονικά πεδία και αντικείμενα. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα και σημασία της Αγρομετεωρολογίας, καθώς και μία ιεραρχική μεθοδολογική διεπιστημονική προσέγγιση. Τέλος, παρουσιάζονται οι τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες και προοπτικές της Αγρομετεωρολογίας. Κρίνεται σκόπιμη η παρακάτω επισήμανση. Παραδοσιακά και ιστορικά έχει χρησιμοποιηθεί, και ακόμα χρησιμοποιείται, ο όρος "Γεωργική Μετεωρολογία", που βασικά αναφέρεται στη σχέση καιρού και κλίματος με τη γεωργική παραγωγή, που ιστορικά αφορούσε κυρίως στη φυτική παραγωγή. Ωστόσο, το αντικείμενο της αγρομετεωρολογίας καλύπτει τους ζώντες οργανισμούς, δηλαδή φυτά και ζώα, κατ' επέκταση δε το αγροτικό περιβάλλον και τα αγροοικοσυστήματα. Σήμερα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά διεθνώς ο όρος "Αγροτική Μετεωρολογία" και κατά σύντμηση "Αγρομετεωρολογία". (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.