Γεωργική υδρομετεωρολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωργική υδρομετεωρολογία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 3, "Γεωργική Υδρομετεωρολογία", αποτελεί νέα προσθήκη στην ύλη ενός βιβλίου αγρομετεωρολογίας στην ελληνική γλώσσα. Περιγράφονται και αναλύονται οι δύο βασικές παράμετροι, βροχόπτωση, που περιλαμβάνει και μετεωρολογικά φαινόμενα, όπως καταιγίδες και μέτωπα, καθώς και εξατμισοδιαπνοή. Υπ' όψη ότι η τρίτη παράμετρος, ηλιακή ακτινοβολία, έχει ήδη καλυφθεί στο Κεφάλαιο 2. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται και εξετάζεται ο ρόλος και η σημασία του νερού στη γεωργία. Επισημαίνεται ότι η ύλη έχει προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να τονιστεί η σπουδαιότητα των παραμέτρων της υδρομετεωρολογίας για τις ανάγκες της γεωργίας και των δασών. Εξετάζονται ακόμα μετεωρολογικές και αγρομετεωρολογικές προγνώσεις με βάση υδρομετωρολογικές παραμέτρους, που ενδιαφέρουν τη γεωργία και τα δάση. Τέλος, εξετάζεται η αποτελεσματική χρήση του νερού, καθώς και η επάρκειά του, για τη βέλτιστη διαχείριση αρδευτικού νερού και τη λειτουργία δικτύων. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.