Γεωργική βιομετεωρολογία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓεωργική βιομετεωρολογία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 4, "Γεωργική Βιομετεωρολογία" αποτελεί νέο κεφάλαιο. Περιγράφονται και αναλύονται οι βιολογικές επιπτώςσεις καιρού και κλίματος στους ζώντες οργανισμούς, φυτά και ζώα. Εξετάζονται ενεργειακό και υδατικό ισοζυγιο και η θερμορύθμιση. Παρουσιάζονται βιομετεωρολογικοί και βιοκλιματικοί δείκτες και παράμετροι, όπως δείκτης φαινόμενης θερμοκρασίας, δείκτης ισοδύναμης θερμοκρασίας, δείκτης θερμικής καταπόνησης, δείκτης δυσφορίας και άλλοι. Στη συνέχεια, περιγράφεται και αναλύεται η αεροβιολογία, δηλαδή μεταφορά οργανισμών και βιολογικά σημαντικών υλικών μέσω της ατμόσφαιρας. Εξετάζεται ο ρόλος μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία, άνεμος, υετός, υγρασία. Παρουσιάζονται δείκτες, όπως ημερόβαθμοι, θερμική μονάδα, καθώς και δεδομένα και μοντέλα κύκλου ζωής και διασποράς οργανισμών σε διάφορες κλίμακες. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των θεμάτων του κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.