Γεωργική βιομετεωρολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Γεωργική βιομετεωρολογία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 4, "Γεωργική Βιομετεωρολογία" αποτελεί νέο κεφάλαιο. Περιγράφονται και αναλύονται οι βιολογικές επιπτώςσεις καιρού και κλίματος στους ζώντες οργανισμούς, φυτά και ζώα. Εξετάζονται ενεργειακό και υδατικό ισοζυγιο και η θερμορύθμιση. Παρουσιάζονται βιομετεωρολογικοί και βιοκλιματικοί δείκτες και παράμετροι, όπως δείκτης φαινόμενης θερμοκρασίας, δείκτης ισοδύναμης θερμοκρασίας, δείκτης θερμικής καταπόνησης, δείκτης δυσφορίας και άλλοι. Στη συνέχεια, περιγράφεται και αναλύεται η αεροβιολογία, δηλαδή μεταφορά οργανισμών και βιολογικά σημαντικών υλικών μέσω της ατμόσφαιρας. Εξετάζεται ο ρόλος μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία, άνεμος, υετός, υγρασία. Παρουσιάζονται δείκτες, όπως ημερόβαθμοι, θερμική μονάδα, καθώς και δεδομένα και μοντέλα κύκλου ζωής και διασποράς οργανισμών σε διάφορες κλίμακες. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των θεμάτων του κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)