Αγρομετεωρολογία για εχθρούς και ασθένειες ζώντων οργανισμών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγρομετεωρολογία για εχθρούς και ασθένειες ζώντων οργανισμών (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 7 "Αγρομετεωρολογία και Εχθροί - Ασθένειες Ζώντων Οργανισμών" αρχικά πραγματεύεται την επίδραση μετεωρολογικών και αγρομετεωρολογικών παραμέτρων σε διάφορες κατηγορίες εχθρών των ζώντων οργανισμών, φυτών και ζώων. Στη συνέχεια εξετάζεται ο ρόλος μετεωρολογικών και αγρομετεωρολογικών παραμέτρων στην εκτίμηση ασθενειών των ζώντων οργανισμών. Κατόπιν, αναλύεται ο ρόλος των ζιζανίων στα φυτά και στο οικοσύστημα και παρουσιάζονται εφαρμογές της επίδρασης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων σε διάφορες καλλιέργειες και δάση. Τέλος, παρουσιάζονται και περιγράφονται αγρομετεωρολογικά μοντέλα εκτίμησης ασθενειών, όπως το PERO και το PLASMO. Εξετάζονται μετεωρολογικές και αγρομετεωρολογικές προγνώσεις εχθρών και ασθενειών σε αγροτικά και δασικά οικοσυστήματα. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση των θεμάτων του κεφαλαίου. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.