Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγροκλιματολογία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 8, ορίζεται και περιγράφεται το επιστημονικό πεδίο της τηλεπισκόπησης. Παρατίθενται οι περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για τη γεωργία, τα δάση και το αγροτικό περιβάλλον, κυρίως το ορατό και το υπέρυθρο. Παρουσιάζονται τα ενεργά (radar) και παθητικά (μετεωρολογικοί και περιβαλλοντικοί δορυφόροι) συστήματα τηλεπισκόπησης. Περιγράφεται η μεθοδολογία προεπεξεργασίας, επεξεργασίας και ανάλυσης δορυφορικών εικόνων. Περιγράφεται η αμφίδρομη σχέση μεταξύ τηλεπισκόπησης και Γ.Σ.Π. Παρουσιάζονται εφαρμογές τηλεπισκόπησης στη γεωργία, δάση και νερό, όπως εκτίμηση και πρόγνωση βροχόπτωσης, εξατμισοδιαπνοής, ηλιακής ακτινοβολίας, θερμοκρασίας επιφάνειας και θάλασσας, εδαφικής υγρασίας, ταξινόμηση χρήσεων γης και καλλιεργειών, δείκτες βλάστησης, παρακολούθηση καλλιεργειών και δασών και εκτίμηση αγροτικής παραγωγής, υδατικό και ενεργειακό ισοζύγιο, εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και αγρομετεωρολογική πρόγνωση. Επιχειρείται θεωρητική και εφαμοσμένη προσέγγιση (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.