Κλιματική αλλαγή και γεωργία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΚλιματική αλλαγή και γεωργία (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 9, "Αγρομετεωρολογική Προσομοίωση", αρχικά περιγράφει τη μεθοδολογία ανάπτυξης - βαθμονόμησης - πιστοποίησης μοντέλων. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η ταξινόμηση των μοντέλων σε κατηγορίες. Κατόπιν, περιγράφονται οι βασικές κατηγορίες μοντέλων, όπως αιτιοκρατικά, στοχαστικά, αδρομερή και κατανεμημένων παραμέτρων στο χώρο, καθώς και η συστημική προσέγγιση στην προσομοίωση. Τέλος, σε κάθε κατηγορία παρουσιάζονται τα ευρέως γνωστά αγρομετεωρολογικά μοντέλα, όπως π.χ. CERES, CROPSYST, WOFOST, SUCROS, με εφαρμογές κυρίως στην αγρομετεωρολογική πρόγνωση, εκτίμηση και προσομοίωση αγροτικής και δασικής παραγωγής, παρακολούθηση φαινολογικών σταδίων καλλιεργειών και δασών, εκτίμηση εχθρών - ασθενειών των ζώντων οργανισμών, καθώς και προσομοίωση στο σύστημα έδαφος - φυτό - ατμόσφαιρα. Σε Παράρτημα, αναμένεται να υπάρξει αναλυτική περιγραφή των εξισώσεων, της δομής και της εφαρμογής των πλέον σημαντικών αγρομετεωρολογικών μοντέλων. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.