Αγρομετεωρολογική τηλεπισκόπηση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αγρομετεωρολογική τηλεπισκόπηση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 10, "Αγρουδρολογική Προσομοίωση", αναφέρεται στα υδρολογικά μοντέλα, που αφορούν στη γεωργία και τα δάση. Συγκεκριμμένα, στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η προσομοίωση και πρόγνωση του υδρολογικού κύκλου αγροτικών και δασικών λεκανών απορροής, η προσομοίωση και πρόγνωση της εδαφικής φάσης του υδρολογικού κύκλου μικρών λεκανών απορροής, μοντέλα και μεθοδολογίες υδατικού ισοζυγίου, πρόγνωση βραχείας πλημμύρας, μοντέλα διαχείρισης αρδευτικού νερού, καθώς και μοντέλα διαχείρισης υδατικών πόρων για τη γεωργία και τα δάση με έμφαση στη διαχείριση ελλειμματικού νερού. Παρουσιάζονται οι παραπάνω κατηγορίες μοντέλων με παραδείγματα και εφαρμογές και σε αγρουδρολογική πρόγνωση. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Greek


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)