Αγρομετεωρολογική προσομοίωση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγρομετεωρολογική προσομοίωση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 11, "Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι", παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικοί φυσικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, που επηρεάζουν τη γεωργία, τα δάση και τα αγροοικοσυστήματα, και θεωρούνται ακραία δυσμενή καιρικά φαινόμενα. Εξετάζονται πλημμύρες και πλεονάζουσα βροχή, ξηρασία, χαλάζι, παγετός, καύσωνας, ριπαίοι άνεμοι, δασικές πυρκαγιές και ερημοποίηση. Σε κάθε κίνδυνο εξετάζονται και αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά, χωροχρονική κλιματική κατανομή, επιπτώσεις και αντιμετώπιση, καθώς και μοντέλα και συστήματα στο τρίπτυχο: πρόγνωση (πριν) - παρακολούθηση (κατά τη διάρκεια) - εκτίμηση (μετά) μιάς περιβαλλοντικής καταστροφής. Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση διαφόρων χαρακτηριστικών στους περισσότερους κινδύνους χρησιμοποιούνται δεδομένα και μέθοδοι τηλεπισκόπησης. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.