Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠεριβαλλοντικοί κίνδυνοι (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Το Κεφάλαιο 13, "Κλιματική Μεταβλητότητα/Αλλαγή : Επιπτώσεις - Αντιμετώπιση - Προσαρμογή", πραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο θέμα, όσο και θέμα αιχμής. Αρχικά εξετάζεται η κλιματική μεταβλητότητα βασικών μετεωρολογικών παραμέτρων, όπως θερμοκρασία και βροχόπτωση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα μοντέλα πλανητικής κυκλοφορίας, τα περιοχικά μοντέλα κυκλοφορίας, καθώς και μέθοδοι καταβίβασης κλίμακας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, και παρουσιάζονται σενάρια εκτιμήσεων μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Επίσης, περιγράφονται μεθοδολογίες εποχικής κλιματικής πρόγνωσης, που ενδιαφέρουν σημαντικά τη γεωργία και τα δάση. Κατόπιν, παρουσιάζεται και αναλύεται το τρίπτυχο: επιπτώσεις - αντιμετώπιση - προσαρμογή της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής στη γεωργία και τα δάση με χρήση και αγρομετεωρολογικών μοντέλων εκτίμησης παραγωγής. Ειδική έμφαση δίνεται στη συνιστώσα της προσαρμογής, που αποτελεί κύριο αντιμείμενο της τρέχουσας έρευνας διεθνώς. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.