Αγρομετεωρολογική πληροφορία και διαχείριση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγρομετεωρολογική πληροφορία και διαχείριση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 14, "Αγρομετεωρολογική Διαχείριση", επιχειρείται μία σύγχρονη και ολιστική προσέγγιση στο πεδίο της αγρομετεωρολογίας. Οι περγραφές, αναλύσεις, διαδικασίες, μεθοδολογίες και συστήματα, που έχουν παρουσιατεί στα προηγούμενα κεφάλαια, προσεγγίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης διακινδύνευσης (risk management), με στόχο τη βελτιστοποίηση γεωργικής και δασικής παραγωγής και την αποτελεσματική αγρομετεωρολογική διαχείριση. Εξετάζονται θέματα, όπως εκτίμηση περιβαλλοντικών και στρατηγικών επιπτώσεων, χωρική πολυ-κριτηριακή ανάλυση, ανάλυση κόστους-ρίσκου-οφέλους, συστήματα αντιμετώπισης-προπαρασκευής, καθώς και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Παρουσιάζονται αγροπεριβαλλοντικές εφαρμογές. Τέλος, περιγράφεται το πλαίσιο διαχείρισης διακινδύνευσης και εξετάζεται η ένταξη μεθοδολογιών και συστημάτων προηγούμενων κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό, και βασικά η σχέση καιρού και κλίματος με τη γεωργία, τα δάση και τη γεωργική παραγωγή. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.