Αγρομετεωρολογική πληροφορία και διαχείριση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Kallipos Repository
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Αγρομετεωρολογική πληροφορία και διαχείριση (EL)

Δαλέζιος, Νικόλαος (EL)
Dalezios, Nikolaos (EN)

Μελάς, Δημήτριος (EL)
Στεφοπούλου, Αγγελική (EL)
Βλασταρίδης, Παναγιώτης (EL)
Ξιφαρά, Φωτεινή (EL)
Παπαδήμος, Σταμάτης (EL)
Κάλλιπος (EL)
Melas, Dimitrios (EN)
Kallipos (EN)
Papadimos, Stamatis (EN)
Xifara, Foteini (EN)
Vlastaridis, Panagiotis (EN)
Stefopoulou, Angeliki (EN)

Στο Κεφάλαιο 14, "Αγρομετεωρολογική Διαχείριση", επιχειρείται μία σύγχρονη και ολιστική προσέγγιση στο πεδίο της αγρομετεωρολογίας. Οι περγραφές, αναλύσεις, διαδικασίες, μεθοδολογίες και συστήματα, που έχουν παρουσιατεί στα προηγούμενα κεφάλαια, προσεγγίζονται στο πλαίσιο της διαχείρισης διακινδύνευσης (risk management), με στόχο τη βελτιστοποίηση γεωργικής και δασικής παραγωγής και την αποτελεσματική αγρομετεωρολογική διαχείριση. Εξετάζονται θέματα, όπως εκτίμηση περιβαλλοντικών και στρατηγικών επιπτώσεων, χωρική πολυ-κριτηριακή ανάλυση, ανάλυση κόστους-ρίσκου-οφέλους, συστήματα αντιμετώπισης-προπαρασκευής, καθώς και συστήματα υποστήριξης αποφάσεων. Παρουσιάζονται αγροπεριβαλλοντικές εφαρμογές. Τέλος, περιγράφεται το πλαίσιο διαχείρισης διακινδύνευσης και εξετάζεται η ένταξη μεθοδολογιών και συστημάτων προηγούμενων κεφαλαίων στο πλαίσιο αυτό, και βασικά η σχέση καιρού και κλίματος με τη γεωργία, τα δάση και τη γεωργική παραγωγή. Επιχειρείται θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση. (EL)

learningMaterial
bookChapter

ΜΚΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (EL)
ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (EL)
ΒΙΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΓΡΟΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑ (EL)
Biometeorology (EN)
Agrophenology (EN)
Hydrometeorology (EN)
Micrometeorology (EN)
Environmental Hazards (EN)
Agrometeorology (EN)
Agrhydrology (EN)
Climate Variability (EN)
Agroclimatology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)