Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του: Ερωτήσεις πλήρους κειμένου (EL)
The internet and its services: Full text questions (EN)

Παρασκευάς, Μιχαήλ (EL)
Paraskevas, Michail (EN)

Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)

Το τεκμήριο περιέχει είκοσι τέσσερα (24) κριτήρια αξιολόγησης, διαμορφωμένα ως ερωτήσεις πλήρους κειμένου (ανάπτυξης). Για κάθε κριτήριο, περιέχεται η ερώτηση και η σωστή απάντηση. Ο/η αναγνώστης/τρια αρχικά διαβάζει την ερώτηση και πρέπει να σκεφθεί ή να γράψει την απάντηση που δίνει ο/η ίδιος/α. Κατόπιν μπορεί να συγκρίνει την απάντηση που έδωσε με την σωστή απάντηση. (EL)
The object contains twenty four (24) evaluation criteria, designed as full-text questions (development). For each criterion, the question and the correct answer is contained. The reader first reads the question and needs to think or write the answer he/she gives. Then he/she can compare the answer with the correct answer. (EN)

exam
learningMaterial

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΙ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (EL)
ΕΙΚΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (EL)
ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (EL)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (EL)
ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (EL)
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (EL)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ (EL)
ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (EL)
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (EL)
ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ (EL)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (EL)
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (EL)
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (EL)
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΣΚΟΣ ΙΣΤΟΣ (EL)
FTP (EN)
LDAP (EN)
Internet Neutrality (EN)
POP3 (EN)
Ontologies (EN)
Internet Services (EN)
NTP (EN)
Name Service (EN)
Web Programming (EN)
Internet Protocols (EN)
Information Society (EN)
SNMP (EN)
Javascript (EN)
TCP/IP (EN)
PPTP (EN)
PHP (EN)
Virtual Worlds (EN)
Network Converge (EN)
Internet Governance (EN)
Java (EN)
CSS (EN)
Web Multimedia (EN)
Broadband (EN)
Teleconference (EN)
Blogs (EN)
Social Networking (EN)
VoIP (EN)
SSH (EN)
HTTP (EN)
Perl (EN)
SSL (EN)
DHCP (EN)
IOT (EN)
Semantic Web (EN)
SMTP (EN)
IMAP (EN)
XML Schema (EN)
XML (EN)
Internet Of Things (EN)
Internet (EN)
Virtualization (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015-12-15*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.