ΠΡΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Αποθετήριο «Κάλλιπος»
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠΡΟ-ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (EL)
PRE-ANAESTHETIC ASSESSMENT AND PREPARATION (EN)

Ασκητοπούλου, Ελένη (EL)
Askitopoulou, Eleni (EN)

Νύκταρη, Βασιλεία (EL)
Κάλλιπος (EL)
Kallipos (EN)
Nyktari, Vasileia (EN)

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τις ουσιώδεις αρχές που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής αλλά και ο ειδικευόμενος και ειδικός για τις γενικες αρχές της προαναισθητικής αξιολόγησης και προετοιμασίας του χειρουργικού ασθενούς. (EL)
This chapter describes the basic principles of pre-anaesthetic evaluation and preparation of the surgical patient, that the student, the trainee and the specialist must be aware of. (EN)

learningMaterial
bookChapter

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (EL)
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (EL)
Anaesthesia (EN)
Perioperative Care (EN)
Anaesthesiology (EN)

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

Ελληνική γλώσσα


Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (EL)
Hellenic Academic Libraries Link (EN)

2015*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.